O nás

Proč to děláme.

Být leadrem znamená být schopný vést a správně se rozhodnout tváří v tvář tlaku, nejistotě, změnám a nikdy nekončícímu seznamu úkolů. Do hry navíc nevstupuje jen otázky byznysové, ale zasahuje do ní i ten nejsložitější prvek – člověk. Den tak často připomíná horskou dráhu. Jednou jste nahoře, jednou dole, pozitivní emoce střídají ty negativní. A to vše v rychlém sledu.

Porozumět své mysli, emocím a sobě sama je tudíž klíčové pro zvládnutí tak náročné role, jakou vedení týmu či firmy bezesporu je. Stejně tak porozumění ostatním lidem. Nakonec – leadership je zejména o lidech.

Psychika leadra tudíž ovlivňuje výsledky více, než si uvědomujeme. Špatné rozpoložení jednoho člověka mnohdy ovlivní celý tým, a v případě, kdy se situace neřeší, lidé odcházejí, dochází ke ztrátě know-how  a produktivity spojené s hledáním potřebné náhrady.

Vyřešením příčin těchto problémů se přirozeně odstraní i jejich negativní následky.

Vzdělání:

 • Oxford Leadership Academy  – Leading Self & Leading High Performing teams
 • MBA – Leadership & Management
 • Self-awareness psychology training
 • MRC – Leading to Excellence
 • European Talent Development Programme – Telefónica
 • Intercultural communication

Tomáš Zetek

 Founder & Partner

Znám velmi dobře prostředí velkých firem i start-upů. Dříve jsme pracoval v manažerských rolích v O2, Moneta Money Bank či investiční skupině MITON. Vycházím z toho, o čem vím, že funguje v praxi.

Řídil jsem velké projekty a vedl a budoval týmy v oblasti marketingu. Ve své práci jsem se vždy zaměřoval na oblast leadershipu a rozvoje lidí a následně jsem se začal věnovat studiu hlubinné psychologie, ve které jsem nacházel odpovědi i na své hlubší otázky. Uvědomil jsem si, jak málo toho obecně víme o tom, co se děje v duši člověka, a jak moc užitečné to je.

Business plán a prezentace snesou hodně, ovšem cokoliv předvídat více než na rok dopředu je dnes prakticky nemožné. Z toho důvodu věřím, vím, že nejlepší strategií je mít nejlepší lidi. Ať už se na trhu v budoucnu uděje cokoli, jediné na co se lze spolehnout je mít nejlepší možný tým, který se s novou  a neznámou situací bude schopen vypořádat. Je to právě schopnost lidem porozumět, umět si správné lidi do týmu vybrat, dále je rozvíjet a porozumět fungování mezilidských vztahů, která je pro úspěšné splnění cílů klíčová.

Postupně jsem začal přemýšlet, jak tyto dva světy, management a psychologii, funkčně propojit. Výsledkem je náš projekt Mentální Fitko, ve kterém kombinujeme naše dlouholeté praktické zkušenosti jak z byznysu, tak z oblasti rozvoje osobnosti.

Propojujeme byznysová témata se schopností leaderů porozumět lidem a sami sobě. Tím odhalujeme a řešíme skutečné příčiny problémů. Nakonec, byznys je zejména o lidech.

Vzdělání:

 • Oxford Leadership Academy  – Leading Self & Leading High
 • Performing teams
 • MBA – Leadership & Management
 • Self-awareness psychology training
 • MRC – Leading to Excellence
 • European Talent Development Programme – telefonica
 • Intercultural communication

Vzdělání:

 • Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2009 – 2012 – Škola psychologie sebepoznání a osobního růstu
 • Self-awareness psychology training
 • S její prací se pojí i publikační a přednášková činnost

MUDr. Iveta Skálová - Špatenková

Partner

Ve své terapeutické praxi vycházím z dlouholetých zkušeností v oblasti analytické psychologie a z hlubokého porozumění lidské psychice. Specializuji se na rozvoj osobnosti a potenciálu pomocí poznávání nevědomé části osobnosti a porozumění vlastní mysli a emocím.

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a poté jsem několik let získávala zkušenosti v oblasti obchodu jako sales representative ve farmaceutických firmách.

Od roku 2003 se věnuji terapii sebepoznáním. Můj přístup je založen na principech hlubinné psychologie, mnohaleté vlastní zkušenosti, intuici i prostém selském rozumu.

Ve firmách vycházím z toho, že při plnění úkolů a dosahování cílů je tím nejdůležitějším prvkem člověk, a proto je logické, že jedině člověk spokojený sám se sebou dokáže spoluvytvářet „spokojenou firmu“. A spokojeným se člověk stává tehdy, kdy díky poznání a rozvoji sebe sama využívá přirozeně svůj potenciál a získá schopnost opravdové autenticity.

práce s klienty je konkrétní, srozumitelná, s nohama na zemi a má dopad do každodenní, běžné reality. Součástí mého přístupu jsou též praktické metody pro rozvoj schopnosti vnitřního klidu, vyrovnanosti a pro porozumění sobě sama, též pracuji s imaginacemi a dalšími tvořivými technikami.

Vedle náročné práce terapeuta se věnuji výtvarné činnosti, která ovšem s psychologií úzce souvisí a propojuje talent se zkušenostmi a vědomostmi. Tvorbou hedvábných mandal upozorňuji na možnosti využití těchto symbolů jako nástrojů pro práci s nevědomou psychikou a k probuzení hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Vycházím ze starých moudrých učení a tradic, z hlubinné psychologie, ze své každodenní praxe terapeutky a vlastní inspirace. V této části mé praxe se snoubí touha léčit, inspirovat a vyjádřit se skrze tvoření.

Vzdělání:

 • Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2009 – 2012 – Škola psychologie sebepoznání a osobního růstu
 • Self-awareness psychology training
 • S její prací se pojí i publikační a přednášková činnost

Věra Vránová

Partner

Koně miluji už od mala, kdy jsem s nimi trávila veškerý svůj volný čas. Postupem času se koně stali i mou profesí. Začalo mne čím dál více zajímat proč, nehledě na jezdecké zkušenosti, reaguje kůň na každého člověka jinak. Koně také velmi přesně reflektovali emoce a právě při interakci s koněm se dostaly na povrch potlačované pocity jezdců. Tradiční výcvikové postupy a metody na to neuměly odpovědět. Tak se pro mne otevřela zatím jen málo probádaná oblast – sebepoznání pomocí koní.

Jedná se o úplně odlišnou stránku práce s koňmi, která může být zajímavá pro kohokoliv z nás. Hlouběji sleduji tyto souvislosti mezi člověkem a koňskými signály a věnuji se studiu terapeutických přístupů využívajících tato úžasná zvířata. Koně nám nastavují zrcadlo a často ví o našich emocích, vnitřních rozporech a postojích mnohem více, než my sami. Důvod je prostý – pokud chtějí přežít, musí umět přečíst potenciálního predátora dříve, než stihne zaútočit. Díky této jedinečné schopnosti se o sobě můžeme dozvědět mnohé, utvrdit si, kdo doopravdy jsme stejně jako zjistit to, kým nejsme a pozorovat své chování v nejrůznějších situacích s okamžitou zpětnou vazbou.

Během kurzů a seminářů jsem průvodcem, zadavatelem úkolů a interpretem koňských signálů, pravým terapeutem je však samotný kůň 🙂