Produkty

360° Performance Check

Jasně porozumět svým silným a slabým stránkám a tomu, jak jsme vnímáni svým okolím, je nezbytné pro nastavení jakéhokoli rozvojového plánu. Potřebujeme vidět realitu takovou, jaká je, abychom měli jasno v tom, co je potřeba udělat.

Pracujeme s hloubkovou kvalitativní analýzou (tj. žádné předdefinované dotazníky a číselná hodnocení) a do oblasti hodnotitelů zahrnujeme hodnotitele z vašeho pracovního i soukromého života, abychom naplnili podstatu 360°.

Jak 360° Performance Check probíhá?

Naším cílem je porozumění příčinám problémů a proto je potřeba jít do hloubky. Zároveň, každá společnost je prostě jiná. Jsou vyžadovány různé modely chování, jiné pravomoce, jiná struktura a jiné hodnoty.

Z tohoto důvodu využíváme pro 360° Performance Check kvalitativní formu analýzy, která je náročnější do svého rozsahu, ale přináší možnosti detailnějšího pochopení získaných informací, dopadu konkrétního člověka na tým a jeho okolí. Na podstatné věci se můžeme doptat a získat konkrétní příklady.

Nutnou podmínkou je také prostředí vzájemné důvěry, z toho důvodu realizujeme 360°Performance Check v rámci již probíhajícího koučinkového vztahu nebo v rámci rozvojových týmových programů.

  1. Vyberete si cca 12 lidí, hodnotitelů, kteří mohou poskytnout náhled na vaše jednání, chování a výsledky.
  2. První hloubkový rozhovor proběhne s vámi. Pomocí sebehodnocení identifikujete své silné a slabé stránky a oblasti, ve kterých se domníváte, že je potřeba se zlepšit.
  3. Zrealizujeme hloubkové rozhovory s jednotlivými hodnotiteli.
  4. Výstupy zpracujeme do jednoho zanonymizovaného reportu a identifikujeme klíčové oblasti, které ze zpětné vazby vyvstanou
  5. Spolu s vámi report projdeme a vytvoříme váš rozvojový akční plán

Někdy platí, že bychom zpětnou vazbu raději neviděli. Ale rozlišit, co je v naší mysli opravdové, a co je jen iluze, sebeklam, rozlišit, kde sami sebe obelháváme a tento sebeklam s naprostou upřímností odhodit, je jedna z kvalit, které odlišují leadra od manažera.

DOMLUVIT SCHŮZKU

360° Performance Check

Naše další produkty

Individuální trénink
(Lead Yourself)

Zapracujte na své schopnosti vést sama sebe i druhé.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Týmový bootcamp

Odblokujte rezervy v produktivitě vašeho týmu nebo firmy.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Program
Vše Hledej Uvnitř

Objevte a naučte se používat vlastní schopnosti realizovat změny.

CHCI VĚDĚT VÍCE